top of page

לקוחותינו

מקורות

מקורות

פיתוח ולווי יישום תכנית אסטרטגית למו"פ וחדשנות .בארגון הגשת בקשת תמיכה למדען הראשי

קבוצת א.ל

קבוצת א.ל

תכנית אסטרטגית לחדירה לשוק הסיני, פיתוח כווני צמיחה חדשים לארגון

Value Makers

Value Makers

הגשת בקשה לתכנית ישראל דיגיטלית

sodyo

sodyo

הגשת בקשה לתכנית חברות מתחילות

Lahav CRO

Lahav CRO

כתיבת תכנית חדירה לשוק, ולווי פעילות פיתוח עסקי בארץ ובעולם

IDE

IDE

הגשת בקשות תמיכה לתכניות דו לאומיות סין-ישראל וקנדה- ישראל Alberta Innovates – Energy and Environment Solutions (AI-EES)

סימנוע טכנולוגיות

סימנוע טכנולוגיות

הגשת בקשה לתכנית תעשיה מסורתית

Greensoil Investment

Greensoil Investment

בחינת השקעה בחברת פורטפוליו

Momsense

Momsense

תכנית אסטרטגית עסקית

Eat with

Eat with

בניית אסטרטגיה שווקית

Deep Optics

Deep Optics

כתיבת תכנית אסטרטגית, הגשת בקשות תמיכה למדען הראשי אסטרטגיה שווקית

Mul-T-Lock

Mul-T-Lock

תכנית אסטרטגית שווקית גלובלאלית למוצר הדגל של החברה

Agrobics

Agrobics

לווי פעילות פיתוח עסקי

miya

miya

אסטרטגיה שווקית

imagu

imagu

לווי פעילות פיתוח עסקי

WeFi

WeFi

הובלת סדנאות ייעוץ אסטרטגי

European commision

European commision

סדנאות להקמת מיזמים ביוטכנולוגיים בפארקים תעשייתיים באיטליה, גרמניה ובלגיה

הקמת פעילות חדשה תחת חברת האם 

Transbiodiesel

הגשה למסלול מו"פ ברשות החדשנות

הגשה למסלול חברות מתחילות

ברשות החדשנות

roots.png

הגשת מכרז להקמת מעבדת חדשנות  

לרשות החדשנות

cropx logo.png

ייעוץ אסטרטגי ניהולי

הגשה למסלול מו"פ ברשות החדשנות

logdog.png
wtea.png
act.png

הגשה למסלול חברות מתחילות

ברשות החדשנות

Horizon 2020 Phase II

bqr-m.png
sti.gif
STI
bottom of page