תכניות האיחוד האירופי הינן תכניות סופר תחרותיות, לחברתנו יתרון משמעותי- החל מינואר 2016 משמשת טלי פלדמן -סיון כ-  expert evaluator  של האיחוד האירופי, במסגרת תפקידה בדקה עשרות בקשות מימון מכל רחבי אירופה ורכשה נסיון רב בהבנת התכנים הנדרשים מבקשה מוצלחת. 

 

EIC Accelerator (SME Instrument)

 ,החל מיוני 2019 התכנית עברה שינוי מהותי

חברות סטרטאפ יכולות לקבל מימון של 0.5-2.5 מליון אירו לתקופה של 12- 24 חודשים, בתנאי שתכנית הפיתוח נוע

.להביא את המוצר לשלב בו יהיה מוכן לשווק בתום התכנית

 התכנית יכולה לכלול בניית אב טיפוס עובד, ולידציה, ביצוע מחקרים קליניים, בחינת המוצר, מאמצי שווק ופיתוח עסקי TRL-8 התכנית החדשה כוללת מסלול של מימון משולב, במסגרתו פעילויות מעבר לשלב

.equity יכללו מימון הכולל

.המימון יכול להגיע עד ל- 15 מליון אירו לחברה- כתלול בתכנית העסקית של החברה